Uncategorized

Wandeling Marke Mallem en Lankheet

By |

Wandeling Marke Mallem en Lankheet

Er lopen historische banden tussen landgoed Het Lankheet en Marke Mallem. Het historische centrum van landgoed Lankheet, het Hof te Mallum (ooit een heerlijkheid van duizenden hectares) lag aan de Berkel bij Eibergen. Zaterdag 13 april is er een gezamenlijke wandeling door beide gebieden. Deze is voor iedereen toegankelijk. Om 9.00 is de start op…

Read more »

Herefords grazen weer

By |

Herefords grazen weer

Ze zijn er weer in stapsteen Mallem, de Hereford runderen. Sinds begin 2019 grazen ze in het gebied van Marke Mallem. Ze helpen de beheerders van het gebied om er het gras kort te houden. Door deze beweiding met koeien en door de percelen af en toe te hooien, hopen wij de biodiversiteit te versterken….

Read more »

Houten brug gerenoveerd

By |

De afgelopen jaren heeft de gemeente Berkelland meerdere klachten gehad over de gesteldheid van houten brug nabij de Haaksbergseweg in Eibergen. De brug is vervolgens geïnspecteerd en daarbij bleek dat diverse onderdelen in slechte staat zijn.  Bijna alle houten onderdelen worden nu vervangen. Alleen de peilers blijven staan. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de week…

Read more »

Studiedag Marke Mallem

By |

Studiedag Marke Mallem

Marke Mallem is een verzameling natuurgebieden met elk een eigen karakter die onderhouden worden volgens bepaalde ‘streefbeelden’, zoals: moeras en rietoever, beek begeleidend bos, kruidenrijk grasland, structuurrijk grasland, hakhoutbos, etc.. De uitdaging voor Marke Mallem is het onderhoud en de inrichting uit te voeren binnen het budget dat het waterschap daarvoor ter beschikking heeft. Dat…

Read more »

Vogeltelling Stokkersweg

By |

Vogeltelling Stokkersweg

De vogelwerkgroep Berkelland heeft weer vogels geteld in het natuurgebied aan de Stokkersweg in Eibergen. en niet alleen vogels ook libellen en juffers. Voor wie geinteresseerd is, het rapport is hier te downloaden.

Read more »

Herefordje

By |

Herefordje

De Hereford is een rund dat oorspronkelijk afkomstig is uit het zuidwesten van Engeland. Deze runderen gebruikt Marke Mallem voor beweiding van het gebied Stapsteen Mallem rond de schaapskooi. Dinsdag 12 oktober beviel een van de runderen van een jong Herefordje: Dieuwke. Op de foto is dat net gebeurd. De moeder van Dieuwke heet Noëlle,…

Read more »