Archive For november 29, 2015

Brug over Berkel

By |

Brug over Berkel

Ook hier wordt progressie geboekt. De brug over de oude tak van de Berkel ‘in wording’, achter het Open Lucht Theater. Er komt ook nog een brug over de grote Berkeltak. Straks kan men wandelend vanuit het centrum, over deze bruggen, onder de brug over de N18 door via het pad langs de schaapskooi naar…

Read more »

Schaapskooi

By |

Schaapskooi

De schaapskooi begint gestalte krijgen. Het wordt volgend jaar het onderkomen voor de schapen die het omliggende retentiegebed zullen begrazen en zo op natuurlijke wijze helpen met het onderhoud van het gebied.

Read more »

Wand voor oeverzwaluw

By |

Wand voor oeverzwaluw

Op een steenworp van het vogelbroedgebied bij de Stokkersweg komt een wand voor oeverzwaluwen. Dat is al duidelijk. Wat ook bekend is, is dat de Vogelwerkgroep Berkelland de wand zal beheren en onderhouden, net zoals ze dat ook al doet voor het vogelbroedgebied dat niet ver van de wand ligt. Aan de Stokkersweg bij de…

Read more »

Fundament voor schaapskooi

By |

Fundament voor schaapskooi

Het beton voor het fundament is inmiddels gestort. Als het weer ook meewerkt kan aannemer Penterman aan de slag met de opbouw van de schaapskooi. De schaapskooi zal bij tijd en wijle onderkomen bieden aan een kudde schapen die nu ook al wordt ingezet voor faunabeheersing van het gebied. Het onderhoud en beheer zal gebeuren…

Read more »

Mallem toen

By |

Mallem toen

De Berkel heeft het landschap en de historie van de marke – met als middelpunt de Hof Mallem – bepaald. De rivier vormde van oudsher de handelsroute tussen hanzestad Zutphen en Duitsland. De recreatieve tochten op de nagebouwde Berkelzomp herinneren aan die tijd. In de middeleeuwen ontstonden ‘boermarkes’. Zij beheerden de gemeenschappelijke landbouwgronden bij een…

Read more »

Handel via de Berkel

By |

Handel via de Berkel

De plek waar ooit het zompenverkeer stroomopwaarts eindigde: in Zutphen. Zompen die lading transporteerden vanuit Duitsland, maar ook de Marke Mallem, kwamen binnen via de Berkelpoort in Zutphen. Lading werd daar van de zompen overgeladen op kofschepen. Een kofschip was een zeilschip specifiek voor de binnen- en kustvaart dat, vanuit Zutphen, goederen verder distribueerde voornamelijk…

Read more »