Organisatie / ANBI

slideMarke Mallem

Het is vrijwel altijd een overheid die het voortouw neemt als een landschap opnieuw wordt ingericht. Bewoners, eigenaren en gebruikers hebben recht op inspraak en melden zich in de lange en trage procedure vaak als tegenstander, met een ‘zienswijze’. Een oude rechtsvorm, de middeleeuwse marke, levert inspiratie voor een andere manier van werken: van onderaf in plaats van bovenaf. Als eigenaren, bewoners en gebruikers bij een gebiedsontwikkeling vanaf het prille begin hun eigen wensen letterlijk de ruimte kunnen geven, ontstaan beter gedragen en creatievere initiatieven.

Dat het anders kan wil de stichting aantonen. Samen met het waterschap en gemeente Berkelland is gewerkt aan het realiseren van een nieuw bestuursmodel. Een moderne Marke Mallem. Een bestuursmodel dat een radicale, trendsettende breuk is met hoe overheden gewend zijn met hun achterban om te gaan. Dat is de aanleiding voor het ontstaan van een moderne Marke Mallem: een speurtocht naar nieuwe en concrete ideeën voor een prachtig deel van Nederland.

Waterschap Rijn en IJssel gaf ons de zeggenschap over hun eigendommen. De Marke Mallem neemt het beheer van het gebied voor haar rekening. Hiervoor staat het middeleeuwse ‘boermarke’ model met als resultaat een door belanghebbenden in het gebied opgerichte moderne en voor Nederland unieke Marke Mallem.

 

Het bestuur van de stichting Marke Mallem bestaat uit:

  • Peter van Heek – Voorzitter / 06 53724023
  • Rob Stevens – Secretaris / 7151 HW Eibergen / 06 49718167
  • Gert ter Mors  –  Penningmeester
  • Guus ten Brinke – Onderhoud en Beheer / 06 31942627
  • Jan Willemink – Onderhoud en Beheer / 06 40882984
  • Bert Dijkhuizen – Projecten

Bijgestaan door de adviseur(s):

  • Karel Hesselink – Waterschap Rijn en IJssel