Archive For september 25, 2020

Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

By |

Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

  Het gebied van Marke Mallem ontwikkelt zich meer en meer tot waardevolle natuur. Onlangs werd de plantengroei van het gebied Stapsteen Mallem in kaart gebracht. Vorige week verschenen de resultaten van de vogeltellingen van het natuurgebied Stokkersweg. Deze zijn uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Berkelland. Cees van Beinum meldt dat er weer hele interessante soorten…

Read more »

Geknipt en geschoren

By |

Geknipt en geschoren

De meidoornhaag langs de Mallumse Molenweg ligt er weer strak bij. In vroegere tijden werden hagen en houtwallen als natuurlijke afrastering gebruikt. Tot de komst van het prikkeldraad. De uitvinding van het prikkeldraad was in 1873 in de USA. De invloed ervan op het landschap is groot geweest.

Read more »

Grazende Herefords

By |

Grazende Herefords

Sinds begin 2019 grazen Hereford runderen bij de schaapskooi in het gebied Stapsteen Mallem. Ze helpen de beheerders van het gebied Marke Mallem om er het gras kort te houden. Door deze beweiding met koeien en door de percelen af en toe te hooien, hopen wij de biodiversiteit te versterken. De Hereford is een koeienras…

Read more »

Onderhoud langs de Berkel gebied

By |

Onderhoud langs de Berkel gebied

De beheerders van Marke Mallem zijn het hele jaar door bezig met het beheer en onderhoud van de ruim 40 hectare Berkeloevers en -percelen. Dat gebeurt op basis van een samen met het waterschap opgesteld gedetailleerd onderhouds- en beheersplan. Zo gaat Marke Mallem binnenkort de taluds van de Berkel en het werk-wandelpad langs de Berkel…

Read more »

Grote rijkdom aan planten en kruiden in gebied Marke Mallem

By |

Grote rijkdom aan planten en kruiden in gebied Marke Mallem

De ecoloog Theo Klein Gebbink heeft op verzoek van Marke Mallem een inventarisering gemaakt van de fauna in het retentiegebied bij de schaapkooi. Een populaire en gewaardeerde wandelroute van veel Eibergenaren en andere recreanten. Klein Gebbink verwonderde zich over de plantenrijkdom in het gebied. U ziet hier foto’s van de grote ratelaar, het moerasvergeet-mij-nietje en…

Read more »