Author Archive

Vogelgebied Stokkersweg geschoond

By |

Vogelgebied Stokkersweg geschoond

    Het vogel- en retentiegebied aan de Stokkersweg werd de laatste jaren overgroeid met riet en wilgenopslag. Met  een rupsvoertuig is het gebied geschoond van riet en opslag van wilgen en berkjes. Nieuw riet kan zich nu weer ontwikkelen en de kwaliteit van het waterafvoer is nu weer zoals we dat willen. De werkzaamheden…

Read more »

Marke Mallem hoort graag van u

By |

Marke Mallem begint 2021 met het verspreiden van een nieuwsbrief (klik hier) onder aanwonenden van de Berkel bij Eibergen. De Nieuwsbrief zal vanaf nu met enige regelmaat digitaal worden uitgebracht. De Nieuwsbrief is van de website te downloaden. Maar we kunnen u deze ook per email toesturen. Daarvoor krijgen we van belangstellende graag hun emailadres…

Read more »

Peter van Heek voorzitter Marke Mallem

By |

Peter van Heek voorzitter Marke Mallem

Vanaf 1 november 2020 is Peter van Heek voorzitter van Marke Mallem. Hij volgt Guus ten Brinke op die een jaar interim-voorzitter was na het vertrek van Tonni Wormgoor, de eerste voorzitter vanaf het begin van Marke Mallem op 22 januari 2010. De afgelopen zeventien jaar heeft Peter van Heek gewerkt bij de Vereniging Kleine…

Read more »

Marke Mallem plant tien wilgjes op Midwinterhoornplantage

By |

Marke Mallem plant tien wilgjes op Midwinterhoornplantage

Marke Mallem heef tien wilgjes gedoneerd aan de Midwinterhoorngroep Eibergen. Voor hun midwinterhoornplantage. Maandag was het de eer aan wethouder Anjo Bosman namens de gemeente Berkelland en Peter van Heek als kersverse voorzitter van Marke Mallem de eerste gedoneerde bomen te planten. Het was voor de kersverse voorzitter Peter van Heek’s diens eerste publieke optreden…

Read more »

Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

By |

Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

  Het gebied van Marke Mallem ontwikkelt zich meer en meer tot waardevolle natuur. Onlangs werd de plantengroei van het gebied Stapsteen Mallem in kaart gebracht. Vorige week verschenen de resultaten van de vogeltellingen van het natuurgebied Stokkersweg. Deze zijn uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Berkelland. Cees van Beinum meldt dat er weer hele interessante soorten…

Read more »

Geknipt en geschoren

By |

Geknipt en geschoren

De meidoornhaag langs de Mallumse Molenweg ligt er weer strak bij. In vroegere tijden werden hagen en houtwallen als natuurlijke afrastering gebruikt. Tot de komst van het prikkeldraad. De uitvinding van het prikkeldraad was in 1873 in de USA. De invloed ervan op het landschap is groot geweest.

Read more »

Grazende Herefords

By |

Grazende Herefords

Sinds begin 2019 grazen Hereford runderen bij de schaapskooi in het gebied Stapsteen Mallem. Ze helpen de beheerders van het gebied Marke Mallem om er het gras kort te houden. Door deze beweiding met koeien en door de percelen af en toe te hooien, hopen wij de biodiversiteit te versterken. De Hereford is een koeienras…

Read more »

Onderhoud langs de Berkel gebied

By |

Onderhoud langs de Berkel gebied

De beheerders van Marke Mallem zijn het hele jaar door bezig met het beheer en onderhoud van de ruim 40 hectare Berkeloevers en -percelen. Dat gebeurt op basis van een samen met het waterschap opgesteld gedetailleerd onderhouds- en beheersplan. Zo gaat Marke Mallem binnenkort de taluds van de Berkel en het werk-wandelpad langs de Berkel…

Read more »

Grote rijkdom aan planten en kruiden in gebied Marke Mallem

By |

Grote rijkdom aan planten en kruiden in gebied Marke Mallem

De ecoloog Theo Klein Gebbink heeft op verzoek van Marke Mallem een inventarisering gemaakt van de fauna in het retentiegebied bij de schaapkooi. Een populaire en gewaardeerde wandelroute van veel Eibergenaren en andere recreanten. Klein Gebbink verwonderde zich over de plantenrijkdom in het gebied. U ziet hier foto’s van de grote ratelaar, het moerasvergeet-mij-nietje en…

Read more »

Monitoring natuurgebied Stokkersweg

By |

Monitoring natuurgebied Stokkersweg

Het vogelbroedgebied aan de Stokkersweg is een van de grotere natuurlijke percelen van Marke Mallem. Jaarlijks wordt hier de ontwikkeling van de fauna gemonitord, onder andere door de vogelwerkgroep Berkelland. Het afgelopen jaar was de toename van het aantal broedparen opvallend, van 39 naar maar liefst 57 soorten. De kleine karekiet scoort het hoogst met…

Read more »