Archive For The “Nieuws” Category

Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

By |

Natuurgebied Stokkersweg ontwikkelt zich gestaag

  Het gebied van Marke Mallem ontwikkelt zich meer en meer tot waardevolle natuur. Onlangs werd de plantengroei van het gebied Stapsteen Mallem in kaart gebracht. Vorige week verschenen de resultaten van de vogeltellingen van het natuurgebied Stokkersweg. Deze zijn uitgevoerd door de Vogelwerkgroep Berkelland. Cees van Beinum meldt dat er weer hele interessante soorten…

Read more »

Geknipt en geschoren

By |

Geknipt en geschoren

De meidoornhaag langs de Mallumse Molenweg ligt er weer strak bij. In vroegere tijden werden hagen en houtwallen als natuurlijke afrastering gebruikt. Tot de komst van het prikkeldraad. De uitvinding van het prikkeldraad was in 1873 in de USA. De invloed ervan op het landschap is groot geweest.

Read more »

Grazende Herefords

By |

Grazende Herefords

Sinds begin 2019 grazen Hereford runderen bij de schaapskooi in het gebied Stapsteen Mallem. Ze helpen de beheerders van het gebied Marke Mallem om er het gras kort te houden. Door deze beweiding met koeien en door de percelen af en toe te hooien, hopen wij de biodiversiteit te versterken. De Hereford is een koeienras…

Read more »

Onderhoud langs de Berkel gebied

By |

Onderhoud langs de Berkel gebied

De beheerders van Marke Mallem zijn het hele jaar door bezig met het beheer en onderhoud van de ruim 40 hectare Berkeloevers en -percelen. Dat gebeurt op basis van een samen met het waterschap opgesteld gedetailleerd onderhouds- en beheersplan. Zo gaat Marke Mallem binnenkort de taluds van de Berkel en het werk-wandelpad langs de Berkel…

Read more »

Grote rijkdom aan planten en kruiden in gebied Marke Mallem

By |

Grote rijkdom aan planten en kruiden in gebied Marke Mallem

De ecoloog Theo Klein Gebbink heeft op verzoek van Marke Mallem een inventarisering gemaakt van de fauna in het retentiegebied bij de schaapkooi. Een populaire en gewaardeerde wandelroute van veel Eibergenaren en andere recreanten. Klein Gebbink verwonderde zich over de plantenrijkdom in het gebied. U ziet hier foto’s van de grote ratelaar, het moerasvergeet-mij-nietje en…

Read more »

Monitoring natuurgebied Stokkersweg

By |

Monitoring natuurgebied Stokkersweg

Het vogelbroedgebied aan de Stokkersweg is een van de grotere natuurlijke percelen van Marke Mallem. Jaarlijks wordt hier de ontwikkeling van de fauna gemonitord, onder andere door de vogelwerkgroep Berkelland. Het afgelopen jaar was de toename van het aantal broedparen opvallend, van 39 naar maar liefst 57 soorten. De kleine karekiet scoort het hoogst met…

Read more »

Valkenkast

By |

Valkenkast

  Marke Mallem heeft een valkenkast geplaatst bij de kikkerpoel in het gebied tussen de oude en nieuwe Berkeltak. Nabij de kikkerpoel. De torenvalk is vooral bekend door het bidden, dat je vaak langs de weg ziet. Het was lange tijd de talrijkste roofvogel, maar dat is nu de buizerd. Toch is het nog steeds…

Read more »

Niet hufterproof

By |

Niet hufterproof

Bij het vogelbroedgebied aan de Stokkersweg staat een panoramakijker. Dat is een duur apparaat. Geplaatst om de vogels in het natuurgebied goed van nabij te kunnen zien. Vuurwerk kan leuk zijn. Helaas heeft iemand er lol in gehad de panoramakijker op te blazen met vuurwerk. Een fikse schadepost en een kijker die nu enige tijd…

Read more »

Beheerplan Marke Mallem

By |

Het gebied van Marke Mallem rond de oevers van de Berkel bestaat uit ruim veertig hectare verschillende typen natuur. De vraagt om goed beheer dat gebeurt op grond van een beeld hoe een bepaald perceel er idealiter uit zou moeten zien. Een en ander is door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge (VAN) vastgelegd…

Read more »

Tonni Wormgoor neemt afscheid

By |

Tonni Wormgoor neemt afscheid

Tonni Wormgoor nam woensdag 2 oktober afscheid van Marke Mallem als voorzitter. Zijn opvolger is Guus ten Brinke, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en beheer van veertig hectare Berkeloever rond Eibergen. Tonni is vanaf het begin van de oprichting van Marke Mallem, inmiddels tien jaar geleden, voorzitter geweest. Tonni: “Ik ben het nog…

Read more »