Onderhoud langs de Berkel gebied

De beheerders van Marke Mallem zijn het hele jaar door bezig met het beheer en onderhoud van de ruim 40 hectare Berkeloevers en -percelen. Dat gebeurt op basis van een samen met het waterschap opgesteld gedetailleerd onderhouds- en beheersplan. Zo gaat Marke Mallem binnenkort de taluds van de Berkel en het werk-wandelpad langs de Berkel maaien. Dat is de rechteroever vanaf de stuw Mallem tot aan de Stokkersbrug, oftewel de noordzijde van de Berkel. Na het maaien zullen op een aantal plaatsen de oevers worden gemaaid met een zogenaamde maaikorf. Deze werkzaamheden gebeuren in overleg met de “visclub” die in de openingen in de rietkraag graag vissen. Ook zal het bosje langs de Berkel, aan het eind van de de Mallemse Molenweg, worden gezaagd en verkleind. Aan de overkant wordt een deel van de ‘beekbegeleidende’ beplanting langs de Berkel worden afgezet. Daardoor komt er weer meer ‘vrij uitzicht’.