Wand voor oeverzwaluw

Wand voor oeverzwaluw

Op een steenworp van het vogelbroedgebied bij de Stokkersweg komt een wand voor oeverzwaluwen. Dat is al duidelijk. Wat ook bekend is, is dat de Vogelwerkgroep Berkelland de wand zal beheren en onderhouden, net zoals ze dat ook al doet voor het vogelbroedgebied dat niet ver van de wand ligt. Aan de Stokkersweg bij de brug over de Berkel.

Zodra met de aanleg wordt begonnen wordt dat hier gemeld.