Fundament voor schaapskooi

Fundament voor schaapskooi

Het beton voor het fundament is inmiddels gestort. Als het weer ook meewerkt kan aannemer Penterman aan de slag met de opbouw van de schaapskooi. De schaapskooi zal bij tijd en wijle onderkomen bieden aan een kudde schapen die nu ook al wordt ingezet voor faunabeheersing van het gebied. Het onderhoud en beheer zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen Marke Mallem, Stichting Kindertuin en Estinea.

De schaapskooi krijgt een pannen dak. De schaapskooi ligt in het retentiegebied ‘Stapsteen’, in de hoek van de oude Berkeltak en het het hakhoutbosje dat ligt tegen de Kruidenhof te Mallum.