Handel via de Berkel

Handel via de Berkel

De plek waar ooit het zompenverkeer stroomopwaarts eindigde: in Zutphen. Zompen die lading transporteerden vanuit Duitsland, maar ook de Marke Mallem, kwamen binnen via de Berkelpoort in Zutphen. Lading werd daar van de zompen overgeladen op kofschepen. Een kofschip was een zeilschip specifiek voor de binnen- en kustvaart dat, vanuit Zutphen, goederen verder distribueerde voornamelijk via de Zuiderzee richting Amsterdam. De Berkelpoort is een waterpoort over de Berkel en onderdeel van de Zutphense stadsmuur en gelegen aan de oostelijke rand van het stadscentrum.