Studiedag Marke Mallem

Marke Mallem is een verzameling natuurgebieden met elk een eigen karakter die onderhouden worden volgens bepaalde ‘streefbeelden’, zoals: moeras en rietoever, beek begeleidend bos, kruidenrijk grasland, structuurrijk grasland, hakhoutbos, etc.. De uitdaging voor Marke Mallem is het onderhoud en de inrichting uit te voeren binnen het budget dat het waterschap daarvoor ter beschikking heeft. Dat is een lastige afweging als het gaat om het vogelbroedgebied bij de Stokkersweg. Een moerasachtig terrein met veel riet maar ook opslag van wilgen die het gebied dreigen te overwoekeren. Daarmee zou ook een deel van het unieke vogelbestand dat in het natuurgebied verblijft verdwijnen. Hoe beheer je zo’n gebied doelmatig? Dat was de vraag die vrijdagmiddag werd voorgelegd aan diverse deskundigen van de vogelwerkgroep die het gebied monitoren, ecologen en deskundigen van het waterschap, de VAN, natuurmonumenten en Marke Mallem. Eerst werd daarvoor het gebied bezocht. De afwegingen werden uitgewisseld in De Huve. De uitkomsten gebruikt Marke Mallem om een eigen visie te ontwikkelen hoe ze verder wil gaan met het gebiedsbeheer. Alles in het perspectief van natuur- en belevingswaarde, kostenbeheer en onderhoud.

Het gebied tussen de stuwen bij De Stokkersweg en ter hoogte van het Muldershuis en de Mallemse molen is behoorlijk veranderd de afgelopen tien jaar, mede dankzij Marke Mallem. Zo verbindt een houten brug op de oude Maat sinds een aantal jaren de beide Berkeloevers, is vlak daarbij het Berkelpaviljoen gebouwd voor kleine evenementen, een veilige onderdoorgang onder de N18 gecreëerd en in het gebied Stapsteen Mallem een schaapskooi gebouwd. Voor de schaapskooi onderzoekt Marke Mallem momenteel mogelijkheden om deze in de nabije toekomt actiever te benutten. Maar het belangrijkst van Marke Mallem is waarschijnlijk de gevarieerde natuur die het tot een mooi wandgebied maakt.