Herefords grazen weer

Ze zijn er weer in stapsteen Mallem, de Hereford runderen. Sinds begin 2019 grazen ze in het gebied van Marke Mallem. Ze helpen de beheerders van het gebied om er het gras kort te houden. Door deze beweiding met koeien en door de percelen af en toe te hooien, hopen wij de biodiversiteit te versterken. De Hereford is een koeienras dat oorspronkelijk afkomstig is uit het zuidwesten van Engeland. In Nederland wordt de Hereford voornamelijk gehouden als hobbydier of voor extensieve veeteelt (c.q. de begrazing van natuurterreinen).