Wapenfeiten Marke Mallem 2016

De Stichting Marke Mallem is in 2010 opgericht. Samen met het waterschap en de gemeente Berkelland is gewerkt aan een nieuw bestuursmodel. De moderne marke, een bestuursmodel dat een breuk betekent met hoe overheden gewend zijn met hun achterban om te gaan. Dat is de aanleiding voor het ontstaan van Marke Mallem, een speurtocht naar nieuwe ideeën voor een prachtig deel van Nederland. Het onderhoud en de inrichting van het gebied is met de oprichting van de stichting in handen gegeven in vertegenwoordigers van de Eibergse bevolking. Hiervoor staat het middeleeuwse ‘boermarke’ model, met als resultaat een door belanghebbenden in het gebied opgerichte moderne en voor Nederland unieke Marke Mallem.

De afgelopen jaren is het gebied veranderd. In 2015 werden de houten voetgangersbrug over de Berkel en de schaapkooi in het retentiegebied bijvoorbeeld al geplaatst. Er is in toenemende mate sprake van een steeds natuurlijker verbinding van het centrum van Eibergen met het buitengebied rond de Berkel. Het gebied heeft gewonnen aan belevingswaarde voor Eibergenaren en andere natuurliefhebbers. Wat is er het afgelopen jaar zoal gebeurd?

img_6997

Elk jaar maart is de jaarlijkse Marke Mallem Doe dag. Het jaar 2016 was het gezamenlijk onderhoud van het natuurgebied aan de Stokkersweg aan de beurt. Een twintigtal vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Berkelland de Wild Beheer Eenheid en bestuursleden van Marke Mallem verwijderden jonge wilgen, elsen en berken uit het natuurgebied. Het water krijgt daardoor weer de overhand in het gebied. Dit is van belang voor de watervogels. Riet moet namelijk volgens vogelaars de overhand in het gebied houden. Vogels als de snor, waterral, watersnip en karekiet voelen zich dan het prettigst. Een enkele twijg werd gespaard om als uitkijkplaats voor de rietgors te dienen. Tussendoor was er tijd voor een gezamenlijke bak koffie en tussen de middag erwtensoep met belegde broodjes.

In april kreeg de onderdoorgang bij de N18 gestalte. Daarmee werd het mogelijk vanuit het centrum van Eibergen wandelend het gebied van het Muldershuis, de Kruidenhof en de Mallumse Molen te bereiken. Rechtstreeks vanuit het centrum, via de houten bruggen en de nieuwe onderdoorgang bij de brug over de N18 door, door het MM-gebied langs de oevers en het retentiegebied van de Berkel bij de schaapskooi.

zwaluwwand

Diezelfde maand werd in het natuurgebied aan de Stokkersweg een oeverzwaluwwand gegraven. Over een lengte van 35 meter in, een al in het landschap aanwezige, plotselinge verhoging. De wand is zo’n twee meter hoog en nu geschikt als potentiële nestelplek voor oeverzwaluwen. De natuur laat zich echter niet dwingen. Het wachten is er nu op oeverzwaluwen die het deels met riet begroeide meertje als foerageergebied gebruiken.

schapenlr

In juni stond de schaapskooi van Marke Mallem in het teken van het schaapscheerdersfeest van O’hara. Een kleine honderd schapen werden onder grote belangstelling van hun vachten ontdaan. Rond de kooi stonden een aantal kramen en standjes met streekproducten opgesteld. MM was vertegenwoordigd met een informatiestand.

De schuilhut bij het natuurgebied achter de stuw in de Berkel bij de brug over de Stokkerweg wordt steeds meer een observatieplek om de natuur aldaar te observeren. Eerder werd een sterke kijker geplaatst om vogels in het gebied te observeren. Nieuwe borden in de schuilhut geven informatie over de belangrijkste flora en fauna in het natuurgebied van Marke Mallem.

badene

Na de vakantie, in september werden die Badenden naar hun definitieve standplaatsen in Eibergen en Borculo gebracht. De beide plaatsen zijn daarmee definitief verbonden met andere Berkel steden waar eenzelfde activiteit die dag plaatsvond. In Eibergen staat ‘Die Badende’ vlakbij de oevers van de Berkel op het terrein van de shortgolfbaan. In Borculo is ze te vinden bij het nieuwe podium aan de Berkel.

Diezelfde maand vond in het mooie buitengebied van Eibergen de derde editie van de Eibergse Triathlon plaats. Het was voor de eerste keer dat deze werd georganiseerd in het gebied van (Marke) Mallem. Dit tot grote tevredenheid van de organisatie, deelnemers en vele bezoekers. Het lijkt erop dat het gebied de definitieve thuisplek wordt voor deze jaarlijkse gebeurtenis.

Rond september hebben ook een aantal interviews plaatsgevonden met bewoners in Eibergen en Neede die allerlei persoonlijke ‘oude herinneringen’ hebben aan de Berkel. Deze zijn voor het nageslacht opgetekend en op de website te lezen.

landmarkbb

Tegen het eind van het jaar werd onder grote belangstelling het Vogelhotel  in het natuurgebied aan de Stokkersweg gedoopt en in gebruik genomen. De, door leerlingen van de Julianaschool in samenwerking met Kunstenaar Mirjan Koldeweij vervaardigde ‘Landmark’, werd de week ervoor al geplaatst. Wethouder Joke Pot, met onder andere cultuur in haar portefeuille, doopte het object met water uit de Berkel. Zij onthulde tevens, samen met een grote groep kinderen, de naam van het kunstwerk: ‘Het Vogelhotel’. Het object moet als onderkomen en schuilplaats dienen voor vogels in het gebied.