Marke Mallem Dag

logo

Marke Mallem organiseert 16 september van 13.00 tot 16.00 uur een wandeling langs een aantal kenmerkende veranderingen die het gebied, sinds en mede dankzij de oprichting van Marke Mallem in 2010, heeft ondergaan. En er is sinds 2010 veel veranderd. Noodzakelijk onderhoud in het gebied wordt deels door burgers zelf uitgevoerd.  Met de bouw van de schaapskooi, de plaatsing van markestenen en de komst van nieuwe bruggen inclusief de onderdoorgang bij de N18, is een herkenbaar gebied ontstaan waar veel gebruik van wordt gemaakt. Ook de Kastanjefabriek nadert het einde van een grondige renovatie. Het gebied staat meer in de belangstelling en heeft aan belevingswaarde gewonnen.

Wij gaan 16 september met belangstellenden het gebied in. Samen met u willen wij dan komen tot de aanzet van een nieuwe toekomstvisie voor de Marke Mallem. Binnenkort wordt hierover meer informatie verspreid. Noteer de datum alvast in uw agenda!