Hereford in Marke Mallem

In het gebied van Marke Mallem staat tussen de oude en nieuwe Berkeltak ten oosten van de oude N18 een schaapskooi. Bezoekers zijn daar gewend aan grazende schapen. Dit jaar nemen Hereford runderen de taak van schapen daar over.  Zij zullen het gras daar kort houden. De afrastering wordt daarvoor ter plekke aangepast. De Hereford is een koeienras dat oorspronkelijk afkomstig is uit het zuidwesten van Engeland.

Op WIKIPEDIA is te vinden dat rond de marktplaats Hereford dit karakteristieke harde en duurzame vleesrund zich ontwikkelde. In de tweede helft van de achttiende eeuw  werd de Hereford het meest voorkomende vleesveeras ter wereld. In Nederland wordt de Hereford voornamelijk gehouden als hobbydier of voor extensieve veeteelt (c.q. de begrazing van natuurterreinen). De Hereford is een krachtig gebouwd dier, met een op de heup gemeten hoogte van ongeveer 135 tot 150 centimeter. Herefords worden gekenmerkt door een witte kop, de witte aalstreep op de nek en schoft. Voor de rest is de Hereford roodgekleurd. Het dier heeft een natuurlijke zware bespiering en een vriendelijk en rustig karakter.