Marke-Mallem-Doe-Dag-2019 > Op de Bleek

De Marke Mallem beheert veertig hectare Berkelgebied tussen de Mallumse Molen en de Stokkersweg. Het onderhoud van het gebied is één van de belangrijkste taken die we als Marke hebben. Daarbij proberen we vooral belanghebbenden en de inwoners van het gebied te betrekken. Marke Mallem organiseert, net als voorgaande jaren, voor het onderhoud weer een Marke-Mallem-Doe-Dag. Dit jaar is dat zaterdagmorgen 9 maart, van 9.00 tot ongeveer 13.00 uur. Bewoners, organisaties en degenen die zich de afgelopen jaren daarvoor beschikbaar stelden worden daarvoor de komende maand benaderd.

Wie wil er die ochtend helpen met eenvoudig onderhoudswerk langs de Berkeloevers in zijn of haar eigen woonomgeving? Deze keer nemen we de groenopslag op de oever van de (grote) Berkel in de wijk ‘Op de Bleek’ onder handen. De bedoeling is dat het uitzicht op de Berkel daarmee weer wordt verbeterd. Het professionele zagen en de afvoer van houtopslag neemt de VAN (Vereniging Agrarisch Natuurbeheer) voor haar rekening. We hebben met name vrijwilligers nodig voor assistentie bij het verwijderen en wegslepen van de takken. Het hout wordt later die week per tractor naar het paasvuur gebracht.

Zaterdag 9 maart 2019 verzamelen we voor de Marke-Mallem Doe Dag om 9.00 uur aan de oever van de Berkel in de wijk Op de Bleek.

We sluiten gezamenlijk af met een lunch. Marke Mallem hoopt u die zaterdag ook te mogen begroeten. Een aantal partijen hebben hun hulp al toegezegd. Vele handen maken gezond, gezellig en licht werk! En wat is er leuker dan gezamenlijk de eigen omgeving op orde brengen?

Voor meer informatie over de Marke Mallem: www.markemallem.nl.