Onderhoud en beheer 2012 in het MarkeMallem gebied

Onderhoud en beheer 2012 in het MarkeMallem gebied

Op dit moment wordt in de vorm van een stage-opdracht gewerkt aan een totaal onderhouds- en beheersplan voor de
Marke Mallem..

Vorig jaar (het eerste onderhoudsjaar voor de MM) is met bewoners overleg geweest over het onderhoud en beheer van een deel van de gebieden.
Er is in het gebied tussen oude en nieuwe Berkel redelijk kort gemaaid om o.a. ongewenste plantsoorten te bestrijden.
Bovendien is samen met buurtbewoners een deel van de hogere begroeiing gesnoeid.
Dit jaar hebben wij gekozen voor begrazing door schapen.
Met de schaapherder O’hara is afgesproken dat hij af en toe een flinke kudde schapen daar laat grazen. Allereerst zal hij eind juni de kades bij de Mallumse Molenweg doen en daarna het andere aangegeven gebied. Volgens O’hara kan voor elk onderdeel enkele weken voldoende zijn. Hierdoor hoeft het gebiedje maar een korte periode afgeschermd te zijn en blijft het zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen. Na het seizoen kunnen we dan bekijken welke ervaring dit heeft opgeleverd en met het te maken onderhoudsplan kan dan voor de toekomst besluiten worden genomen.

Voor het (vogelbroed)gebied bij Borculoseweg/Stokkersweg hebben wij afgesproken dat er na het broedseizoen eerder wordt gemaaid en dan deels wordt begraasd door jongvee.

Wij hopen hiermee een goed evenwicht te hebben gevonden tussen flora, fauna de natuur in het algemeen en de mensen die er omheen wonen.