Bosproject IVN jeugd

Bosproject IVN jeugd

In het gebied van de Marke Mallem, naast de Kruidenhof is een bosperceel met natte structuur dat de aandacht op zich heeft gevestigd doordat er gedurende lange tijd geen onderhoud heeft plaatsgevonden.
Het perceel is ongeveer 1 ha groot.

Het bestuur heeft bij de IVN Oost-Achterhoek aandacht hiervoor gevraagd. De IVN heeft op haar beurt de jeugdgroep ingeschakeld.

Onder deskundige leiding hebben jongeren, met gebruikmaking van de plattegronden, zich bezig gehouden met de inrichting van dit bosperceel.
Uitgangspunt hierbij is om een natuurbeleving te realiseren met gebruikmaken van het materiaal dat bij het onderhoud vrij komt.

Er wordt op een natuurlijke wijze een kleinschalige wandelroute aangelegd. Door middel van een informatiebrochure mede gemaakt door de IVN jeugdgroep, zullen aandachtpunten worden belicht en informatie worden verstrekt over de flora en fauna in het bos. Deze route met bijbehorende brochure kunnen voor jeugdeducatieve doeleinden worden gebruikt.

Er wordt nu gewerkt aan een plan van inrichting en aanpak.
Daarna zal besluitvorming plaatsvinden ten aanzien van uitvoering.
De uitvoering en realisatie zal in elk geval met directe betrokkenheid van de IVN jeugdgroep plaats vinden