Natuur-belevings-pad in Mallemse Bosje opengesteld

Natuur-belevings-pad in Mallemse Bosje opengesteld

Door de jeugdgroep van de IVN is in het Mallemse Bosje een natuur-belevings-pad ingericht. Op 5 mei is dit officieel opengesteld.
Bij de opening werd de IVN, ouders en de jeugd bedankt voor de inzet om één en ander te bedenken en te realiseren. Met groot enthousiasme is er aan gewerkt. Jacqueline Collou wrd bedankt voor het leggen van de verbinding tussen MarkeMallem en de IVN en de begeleiding van dit project.
Op toepasselijke wijze werd met een snoeischaar het van takjes en bladeren gemaakt lint doorgeknipt.

Ten behoeve van dit pad is een folder gemaakt waarin het pad wordt beschreven en een aantal natuurvragen voor de gebruikers van het pad zijn opgenomen.

Meerdere zijn gratis verkrijgbaar bij Kruidenhof, Mallumse Molen, Muldershuis en VVV.
Ook kunnen ze worden besteld bij de MarkeMallem: info@markemallem.nl.

De Ideefabriek Achterhoek heeft zowel de realisatie van het pad als de folder financieel mogelijk gemaakt.