Natuur stokkersweg doet het goed

In 2019 is de predatiedruk op het natuurgebied aan de Stokkersweg niet verder toegenomen. Wel blijft de nieuwe N18 een barrière in de ecologische verbindingszone. De nieuwe weg lijkt ook een obstakel te vormen voor de vos om het terrein regelmatig te bezoeken. Opvallend is de toename van het aantal broedvogelsoorten, van 39 naar maar liefst 57 soorten! Dit ondanks de langdurige droogte, waardoor de plassen in het gebied droog kwamen te staan. Wel hadden hierdoor de aanwezige weidevogels het moeilijk en nam hun aantal broedparen af. Het lijkt erop dat de maximale capaciteit van het gebied bereikt is. De beide bloemenakkers zijn een verrijking van het terrein. Dit heeft geleid tot een merkbare toename van insecten en daarmee ook van foeragerende vogels. Voor het tweede opeenvolgende jaar is ook gekeken naar de aanwezige libellen. Hoewel nog geen zeldzame exemplaren werden waargenomen, bleken toch een aantal soorten aanwezig.