Monitoring natuurgebied Stokkersweg

Het vogelbroedgebied aan de Stokkersweg is een van de grotere natuurlijke percelen van Marke Mallem. Jaarlijks wordt hier de ontwikkeling van de fauna gemonitord, onder andere door de vogelwerkgroep Berkelland. Het afgelopen jaar was de toename van het aantal broedparen opvallend, van 39 naar maar liefst 57 soorten. De kleine karekiet scoort het hoogst met 16 broedparen gevogld door de rietgors met 14 broedparen. Wel nam door de droogte het aantal broedparen van weidevogels af. Het lijkt er volgens de vogelwerkgroep op dat de maximale capaciteit van het gebied bereikt is. Voor het tweede opeenvolgende jaar is ook gekeken naar de aanwezige libellen. Het volledige document is hier > Vogel-telling-2019-Stokkersbrug.doc < te downloaden.