Marke Mallem kan vrijwilligers gebruiken

Mallem beheert rond Eibergen 45 hectare Berkelgronden. Dat brengt een hoop werk met zich mee. In het verleden hebben zich hiervoor vrijwilligers aangemeld. Daarvan willen we graag gebruik maken. De beheerders hebben een lijst met werkzaamheden opgesteld (zie onder) waarbij hulp goed gebruikt kan worden. Met vrijwilligers die zich al hebben aangediend (info@markemallem.nl) of dat nog doen wordt contact opgenomen om afspraken te maken.

  1. Toezicht houden in het algemeen (op rommel van derden etc.)
  2. Rommel opruimen langs de wandelpaden en langs de Berkel (doorlopend)
  3. Hulp bij het knippen van hagen, dat is twee maal per jaar
  4. Wandelpaden in het algemeen, vrij houden van overhangende takken, verwijderen van begroeiingen en dode bomen die voor gevaar kunnen zorgen
  5. Bramen en takken over wandelpaden verwijderen
  6. Afrasteringen vrij houden van begroeiingen
  7. Afrasteringen en hekken herstellen in de retentie gebieden
  8. Maaien bij de schaapskooi en de sluis
  9. Japanse duizendknoop, Jacobskruiskruid, Klimop en Berenklauw in de gaten houden en bestrijden
  10. Helpen bij incidenteel zaagwerk