De Grote Marke dag

dgm
Wat heeft het ons gebracht?
Zaterdag 16 september bezochten zo’n honderd belangstellenden het gebied van Marke Mallem. Dit op uitnodiging van Marke Mallem. Dat had een doel. Marke Mallem gaat een nieuwe fase in. Er is de afgelopen jaren veel bereikt. De Stichting heeft een belangrijk aandeel gehad in allerlei veranderingen in het gebied. Die zaterdag konden bezoekers daar zelf, onder begeleiding, kennis van nemen. De Kastanjefabriek als vertrekpunt was goed gekozen. Met eigen ogen kon men zien hoe mooi dit pand wordt aan de toegangsweg van Eibergen. Tijdens de rondleiding vroeg Marke Mallem gasten actief mee te denken over de toekomstige inrichting van de 45 hectare stroomgebied van de Berkel rond Eibergen. Hoe zien Eibergenaren het gebied over tien jaar het liefst voor zich? Zo heeft de Grote Marke Dag een aantal zaken opgeleverd. In de eerste plaats heeft Marke Mallem weer aan naamsbekendheid gewonnen. Alle opmerkingen worden hier staccato opgesomd.

>Verplicht het geheel of gedeeltelijk aanlijnen van honden. Zodat mensen met honden die alléén aangelijnd mee kunnen ook kunnen genieten. Ook wandelaars, fietser, vissers e.d. ondervinden hinder van loslopende honden.
>Creëer de aanleg van een vissteiger voor invaliden aan de Berkel.
>Plaats in – en uitstapsteigers voor kano’s bij de stuwen.
>Plaats hufterproof (houten) zonneligbedden bij de Berkelbeach.
>Plaats afvalbakken en houders voor hondepoepzakjes langs de wandel- en fietspaden bij de Berkelbeach.
>Waardeer de bestaande visplaatsen op tot visplateau’s.
>Creëer meer parkeergelegenheid bij de Stokkersbrug.
>Betrek vluchtelingen bij het onderhoud van het gebied.
>Voorzie de wandelroute bij de foetsie brug van een trappetje; de afdaling naar de oever is te steil.
>Zet schapen in bij het onderhoud van het gebied bij de Stokkersweg
>Beheer het weidevogelgebied (retentie gebied bij Navis) zo dat het ‘open’ blijft.
>Een schapenboer ziet mogelijkheden de kade bij de golfbaan te onderhouden.
>Na hoog water blijft bij de onderdoorgang modder achter. Is er niet iemand om daar de bezem door te halen?
>De midwinterhoornblazers opperen de aanleg van een ‘midwinterhoornplantage’. In de vorm van berken geplant in de slootkant, zodat ze mooi krom groeien. Na 15 jaar zullen de Berken kaprijp zijn. Zo blijft een aloude traditie in ere.
>Bewoners opperen het initiatief tot een wandelroute (klompenroute).
>Een ondernemer in het gebied vindt een overlegorgaan met stakeholders in het gebied zinnig. Het gebied wint met het jaar aan recreatie waarde wat ook te merken is aan de toename van het aantal recreanten in het gebied. Er is nu te weinig samenhang tussen organisaties die in dit gebied actief c.q. werkzaam zijn.