Beheerplan Marke Mallem

Het gebied van Marke Mallem rond de oevers van de Berkel bestaat uit ruim veertig hectare verschillende typen natuur. De vraagt om goed beheer dat gebeurt op grond van een beeld hoe een bepaald perceel er idealiter uit zou moeten zien. Een en ander is door de Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel en Slinge (VAN) vastgelegd in het beheerplan Marke Mallem. Hierin wordt uitgebreid beschreven hoe de verschillende streefbeelden er uit zouden moeten zien, en welke beheermaatregelen daar bij horen. De link hieronder geeft toegang tot het beheerplan.

Beheerplan Marke Mallem 2018-2023