Werkzaamheden 2021

Dit jaar staan in het kader van onderhoud weer een aantal werkzaamheden gepland. Wel is de uitvoering afhankelijk van weers- en terreinomstandigheden.

-Slenk opschonen, hout weghalen en riet maaien bij element 2, het retentie perceel bij Stokkersbrug > januari

-Uitdunnen, verwijderen wilg en berk uit verschillenden percelen, met name uit de elementen 5 en 10 > februari/maart

-Uitdunnen element 20 en 9a en verwijderen van opslag en rand rond de Berkel (noord oever) > februari/maart

-Bij element 29 langs de Berkel tussen Oude spoorbaan en bij Foetsiebrug (±10% afzetten op verschillende plekken)

-Inrichting akkerranden voor versterking van de biodiversiteit, met name voor de  patrijzen. De percelen in element 1, nabij Stokkersbrug  worden gefreesd en geploegd en daarna ingezaaid met akkerrand mengsel > april

-Retentie percelen, de elementen 9 en 21 maaien/hooien en of beweiden > juni/juli

-Haag langs perceel Griezen langs de weg knippen > juni/sept

-Maaien van de paden en de  taluds, de elementen  6, 7 en 14 in overleg met waterschap en triatlon organisatie > aug/sept

-Maaikorven en afvoeren gedeelten van de Berkeloever (de elementen 6, 7 en 14),  ± 1000 meter > okt/nov

-Maaien en maaikorven Oude Berkeltak, bij en rond de sluis bij Het Muldershuis, de elementen  24 en 25 en de klinkerweg naar stuw Mallem en rond stuw Mallem > november

-Afrasteringen herstellen > doorlopend

-Japanse duizendknoop, Jacobskruiskruid, Klimop en Berenklauw in de gaten houden en bestrijden > doorlopend

-Wandelpaden in het algemeen, vrij houden van overhangende takken en begroeiingen > doorlopend