Vogelgebied Stokkersweg

Het vogelgebied bij de Stokkersweg is het meest westelijk gebied van Marke Mallem. Een perceel dat ligt tussen een stukje beekbegeleidend bos en de Berkel met een stuw en een bypas voor vissen om deze te kunnen passeren. De vogelwerkgroep Berkelland monitort het gebied bij de Stokkersbrug. Voor wie de lijst met getelde soorten wil inzien, klik hier.

Ondanks de N18 die er vlak bij loopt is in 2019 het aantal broedparen in 2019 toegenomen van 39 naar maar liefst 57 soorten. En dat ook ondanks de langdurige droogte, waardoor de plassen in het gebied droog kwamen te staan.  De weidevogels hadden het er wel moeilijk, het aantal broedparen man af. Het lijkt erop dat de maximale capaciteit van het gebied bereikt is. De beide bloemenakkers zijn een verrijking van het terrein. Dit leidde tot een merkbare toename van insecten en daarmee foeragerende vogels.  Voor het tweede opeenvolgende  jaar is door Geert van der Veer ook gekeken naar de aanwezige libellen. Hij telde er de weidebeekjuffer, houtpantser, grote roodoogjuffer, lantaarntje, blauwe breedscheenjuffer, gewone oeverlibel, variabele juffer, vuurlibel, grote keizerlibel, steenrode heidelibel.