Rond de schaapkooi

 

Rond de schaapskooi is een gebied afgerasterd voor de Herefords runderen die er de komende tijd zullen grazen. Sinds begin 2019 grazen Hereford runderen bij de schaapskooi in het gebied Stapsteen Mallem. Ze helpen de beheerders van het gebied Marke Mallem om er het gras kort te houden. Door deze beweiding met koeien en door de percelen af en toe te hooien, hoopt Marke Mallem de biodiversiteit te versterken. Om zo het gewenste streefbeeld voor dit perceel te halen, kruidenrijk grasland.