Onthulling Overdracht gronden

Onthulling Overdracht gronden

Donderdag 18 november heeft overdracht van de gronden van het Waterschap Rijn en IJssel naar de Marke Mallem plaatsgevonden.

Symbolisch werd dit feit “gevierd” met de onthulling van een “landmark” een steen met daarop MarkeMallem 2010 verwijzend naar het jaar van oprichting.

De onthulling van deze steen bij de brug over de Berkel in de N18 werd in het bijzijn van een grote groep genodigden verricht door Heemraad van het Waterschap de heer Peter Schrijven en de voorzitter van MarkeMallem Tonni Wormgoor.

Het gehele gezelschap verplaatste zich vervolgens naar ’t Vonder waar onder het genot van een kopje koffie en krentenwegge nagepraat kon worden.

Namens het Waterschap Rijn en IJssel sprak de heer Schrijver de hoop uit dat dit initiatief een succesvol vervolg zou krijgen.
Tonni Wormgoor schetste vervolgens de toekomst van de MarkeMallem en dankte de medewerkers van het waterschap voor hun inzet bij de totstandkoming van de MarkeMallem en de overdracht.
De voorzitter stelde het zeer op prijs dat het Waterschap het bestuur van de MarkeMallem zoveel vertrouwen schonk dat zij het gehele gebied van 40 hectare aan haar toevertrouwde.

Namens het gemeentebestuur sprak wethouder Markink zijn bewondering uit over dit burgerinitiatief en zegde toe dit initiatief van harte te ondersteunen.