Marke Mallem bereid zich voor op beheer met oog voor de natuur

Marke Mallem bereid zich voor op beheer met oog voor de natuur

Op 22 september 2010 heeft het bestuur van de Marke Mallem het door haar te beheren gebied in ogenschouw genomen.

In het bijzijn van adviseurs van gemeente en waterschap hebben onderhoudsdeskundigen en ecoloog van het Waterschap Rijn en IJssel informatie gegeven over de huidige inrichting van het gebied.
Natuur speelt daarbij een grote rol. Ook het beheer van het vogelbroedgebied nabij de Borculoseweg is hierbij aan de orde geweest.

De huidige inrichting van het gebied rond de stuw en de Mallumse Molen vraagt om nadere invulling. Het bestuur van de Marke zal met belanghebbenden hierover van gedachten wisselen.