Vogels in MM-gebied

Vogels in MM-gebied

De Vogelwerkgroep Eibergen heeft weer vogels geteld in het gebied van Marke Mallem bij de Stokkersweg. Soorten die zoal gesignaleerd werden waren: bruine kiekendief, paapje, visdief, kokmeeuw, tapuit, grote gele kwikstaart, watersnip en bokje.

De laatste twee waren massaal op voorjaarsdoortrek in het gebied.