Vogelbroedgebied geschoond

Vogelbroedgebied geschoond

Zaterdag 5 maart is weer de jaarlijkse Marke-Mallem-Doe-dag. Elk jaar wordt een deel van het 45 hectare grote gebied van Marke Mallem langs de Berkel door vrijwilligers geschoond van opschot van bomen, struiken en overjarig riet. Waren voorgaande jaren de oevers van de Berkel bij de stuw ter hoogte van de Mallumse Molen en het gebied Op de Bleek aan de beurt, dit jaar krijgt het vogelrijke natuurgebiedje, waar de Stokkersweg de Berkel kruist, de nodige aandacht. Het gaat daar met name om het verwijderen van wilgen- en elzen-opschot zodat het water in het gebied weer de overhand krijgt voor (water)vogels. Het overjarig riet hier komt later aan de beurt als het flink gevroren heeft en machines erbij kunnen komen. V

rijwilligers van de Vogelwerkgroep Berkelland, die de vogels in het gebied monitoren en er de natuur beheren en onderhouden, en ook de Wild Beheer Eenheid hebben al hun hulp toegezegd. Het hout wordt door Henk Navis, gebruiker van het gebied, naar het Paasvuur gebracht. Marke Mallem zorgt die dag voor de catering.

Marke Mallem beheert en onderhoudt retentiegebieden en de oevers van de Berkel rond Eibergen en tracht dat zo veel mogelijk in samenspraak en samenwerking met omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden te doen. Zo werden de overs van de Berkel eerder geschoond van opschot, waarna onder het genot van soep, koffie en broodjes naderhand gezamenlijk tevreden werd teruggekeken op het resultaat. Wie de eigen leefomgeving ook aan het hart gaat, en wil helpen die dag, kan zich zaterdag 5 maart om 9.00 uur gewoon melden aan aansluiten bij de andere vrijwilligers in het vogelbroedgebied aan de Stokkerweg. Daar waar onlangs een Markesteen en verrekijker werden geposteerd bij de houten schuilhut. Eigen snoeischaren en zagen zij die dag welkom.